(\_ Safety on Board _/)

... for Ponies!!

Safety on Board (back)

BEZPEČNOST NA PALUBĚ LETADLA

Let je nejrychlejší a nejbezpečnější způsob dopravy. Mimo to, je to i zábava, jak tvrdí pegas pony. Přibližně 3 miliony poníků se denně přepravuje v létajících krabicích, v tzv. letadlech. Ať už letíte z Ponyville do Cantelotu,  či Manehattenu, letadlo vás tam bezpečně dopraví.

Letadlo vzlétne – s vámi na palubě – pouze po důkladné prohlídce a udělení povolení k plánovanému letu. Tato velmi důležitá akce proběhne až v posledních minutách před odletem, ale celý bezpečnostní příběh začíná již na rýsovacím prkně konstruktérů a zahrnuje všechny aspekty civilního letectví, mezi něž patří:

Návrh: Všechny návrhy jsou pečlivě prověřovány a získají certifikaci od princezny Celestie pouze v případě splnění všech bezpečnostních požadavků.

Výroba: Všechny součásti letadla jsou kontrolovány před i po umístění a všechna letadla jsou testována ve vzduchu ještě před opuštěním Rainbow factory.

Společnosti: Letadla mohou navrhovat, vyrábět, provozovat a poskytovat jim servis pouze certifikované společnosti. Žádné derpění si nemůžeme dovolit. Tyto společnosti musí před udělením certifikace splnit všechny organizační, procesní a personální požadavky. Také dodržují přísnou stravu od Apple Jack.

Personál: Vaše letadlo je navrženo, vyrobeno, spravováno a provozováno pouze oprávněným personálem s potřebnými licencemi. Platnou leteckou licenci je možné získat a udržet si pouze v případě úspěšného absolvování úvodního i opakujících se školení Wonderbolts Academy a průběžného udržování svých zkušeností.

Dohled: Všechna certifikovaná letadla a společnosti, stejně jako veškerý personál s udělenými licencemi, jsou registrováni ve Wonderbolts Academy a průběžně monitorováni příslušnými úřady Sunset Shimmer  pro civilní letectví, které spravují platnost jejich oprávnění.

Letadla jsou silná a stabilní; jsou zkonstruována se značnými bezpečnostními rezervami. Vydrží mnohem větší zatížení a síly, než jakým jsou vystavena. Na revize dohlíží samotný Snowflake.

Nejdůležitější přístroje jsou dvojnásobně nebo trojnásobně zálohovány, aby nedošlo k žádným problémům v případě selhání některého z nich. Derpy se tu nesmí objevit.

Pro vaši osobní bezpečnost doporučujeme řídit se následujícími radami:

Pečlivě si vyslechněte bezpečnostní pokyny a přečtěte si bezpečnostní kartu.

Bezpečnostní pás sedadla ponechejte bezpečně zapnutý přes přední i zadní nohy po celou dobu letu.

Dodržujte omezení platná pro palubní zavazadla.

Během celého letu ponechejte vypnuté svoje mobilní telefony, vibrátory a ostatní elektronická zařízení.

TURBULENCE

Turbulencí se nemusíte obávat. I silné turbulence jsou běžným jevem a letadlo nijak nepoškodí. Někdy je zkrátka zapotřebí na zemi vyvinou dostatečnou wingpower pro dopravení vody do Cloudsdale. Vzniklé tornádo může narušit jinak klidný let, ale nebojte se. Hurricane Fluttersky nedopustí, aby se vám něco zlého přihodilo.

Turbulence a tornáda jsou způsobeny větrem a lze je bezpečně předvídat a upravit letovou hladinu tak, aby se co nejvíce snížily jejich nepříjemné projevy.

Nezapomeňte, že – navzdory tomu, co cítíte – letadlo se nikdy nepropadá o stovky metrů, jen o malý kousek. Případné nárazy do trupu letadla jsou pravděpodobně způsobeny nedostatečnou silou tornáda a poníci se vám odráží od trupu letadla. Nemějte však strach, jsou to pegasus pony a jen se zahřívají před finálním výkonem. Pamatujte, že díky tomuto bude na obloze dostatečné množství vody pro zavlažování celé Equestrie.

Podívejte se z okna, možné uvidíte duhu, jak odlétá Rainbow Dash.

JAK ZMENŠIT STRACH Z LÉTÁNÍ

Vystrčte břicho a pomalu a zhluboka dýchejte nosem. Zadržte dech a potom zhluboka vydechněte. Opakujte toto cvičení, dokud se nebudete cítit lépe.

Nebo zkuste myslet na Fluttershy. I ona jako malá překonala svůj strach a podívejte, kde je nyní. Když to zvládla ona, tak vy dozajista také.

ZDRAVÍ PŘI CESTĚ LETADLEM

TLAK V KABINĚ

Kabina letadla je pod tlakem, přesto má vzduch v kabině nižší tlak než na zemi. Tento tlak odpovídá úrovni v nadmořské výšce 1500–2000 metrů, která je zdravými cestujícími dobře snášena. Cestující se srdečními, cévními a dýchacími potížemi nebo určitými krevními poruchami by se měli před cestou obrátit na svého lékaře, protože nemusí dobře snášet snížené množství kyslíku na palubě letadla.

BOLEST V UŠÍCH

Během cesty letadlem se mění tlak vzduchu, což může způsobit bolest v uších, a to většinou během přistávání. Jestliže trpíte infekčním onemocněním uší, nosu nebo dutin, neměli byste létat, protože neschopnost vyrovnat rozdíly tlaku by mohla vést k poranění. Jestliže k takovým problémům dojde během letu, mohou pomoci nosní kapky.

Pokud cítíte bolest v uších, zkuste následující řešení:

·         zívněte nebo polkněte,

·         žvýkejte seno,

·         podržte si čenich a lehce vyfoukněte.

VLHKOST, DEHYDRATACE

Relativní vlhkost vzduchu je kolem 20 %, což je relativně nízká hodnota, která může způsobit potíže očí, úst nebo nosu. Váš účes může být nepatrně ovlivněn, ale mimo Rarity si toho nikdo ani nevšimne.

Ke snížení nepohodlí doporučujeme používat brýle místo kontaktních čoček, pít nealkoholické nápoje před letem a během něj (vyhněte se alkoholu a nápojům obsahujícím kofein) a používat krémy na zvlhčení kůže.

NEDOSTATEK POHYBU A CÉVNÍ TROMBÓZA

Významný nedostatek pohybu na dlouhých letech – zvláště při sezení – může vést k vytvoření krevních sraženin v zadních nohách. Ve většině případů nezpůsobí žádné příznaky, ale mohou zapříčinit otoky nebo strnulost.

Za normální situace můžete jít ke stromu a zadními nohami setřást jablka. Tento úkon však prosím v letadle nezkoušejte. Počkejte s procvičováním až na zem.

POHYBOVÁ NEVOLNOST

Pohybová nevolnost je způsobena ztrátou vizuálního kontaktu s pozemským horizontem, ale při cestě letadlem se dostavuje jen velmi vzácně.

Pokud trpíte pohybovou nevolností, požádejte o sedadlo u okna, pokud možno nad křídly, lehce se před letem a během něj najezte, nečtěte a otevřete si kyslíkovou ventilaci.

KUŘÁCI

Na našich letech je kouření zakázáno. Ani na to není pod sedačkou místo. Silným kuřákům doporučujeme žvýkat seno nebo použít AJ nikotinové náplasti nebo mírné utišující prostředky za účelem snížení nepohodlí.

BŘEZÍ KOBYLY

Létání neohrožuje těhotné klisny ani jejich plod, doporučujeme však vyhnout se cestování letadlem v posledním měsíci těhotenství a do 7 dní po porodu.

PONÍCI DO DVOU LET

Cestování letadlem není doporučeno poníkům do stáří 7 dní a předčasně narozeným poníkům, protože by jim změny tlaku v kabině mohly způsobit potíže. Mladí poníci jsou také citlivější na dehydrataci. Nezapomeňte jim zajistit dostatečný příjem tekutin před letem a během něho.

NEMOC PŘED LETEM

Doporučujeme navštívit před cestou vašeho lékaře, jestliže užíváte léky na snížení imunity nebo trpíte nedávnými nebo chronickými nemocemi, jako jsou následující nemoci:

·         kardiovaskulární onemocnění,

·         chronické dýchací potíže,

·         vážná chudokrevnost,

·         nestabilní cukrovka,

·         rakovina,

·         vidiny Celestie, Molestie a Trollestie,

·         nevlastníte element harmonie,

·         nemáte ani jednoho přítele,

·         máte ban na IRC či fóru,

·         nedokážete udržet moč a jazyk za zuby,

·         myslíte si, že můžete vyhrát EQG princeznu Fall Formal,

·         váš pes mluví a říká, že je drak,

·         máte Pinkie sense, cukají vám ušit, mrkají oči a brní vás ocas,

·         máte v dohledné době bojovat s drakem,

·         nenapsali jste dopis princezně,

·         nemáte lístek na příští Gala,

·         jste kopie pocházející z jezírka,

·         jste v poslední době prošli modrými květy v Zapovězeném lese,

·         nemáte cutie mark nebo nevíte co to je,

·         jste changeling,

·         před týdnem jste se vrátili z budoucnosti,

·         máte schovanou panenku Smarty pants,

·         se doma nikdo nestará o vašeho mazlíčka,

·         jste Discord,

·         posloucháte poníky v češtině,

·         nebo máte jakékoliv jiné pochybnosti o zvládnutí cesty letadlem.

Létání s kardio simulátorem je bezpečné, ale jednopólové simulační systémy mohou být náchylné k elektronickému rušení během letu a je třeba si zjistit návod na použití bezpečnostních kontrolních zařízení na letišti. Nebo nechte hry a simulátory prostě doma.

VZDUCH V KABINĚ

Vzduch v kabině je vyměňován s okolním vzduchem a vzduch uvedený v kabině znovu do oběhu je filtrován. To zajišťuje úplnou výměnu vzduchu vždy 20–30krát za hodinu, což je mnohem větší větrání než v jakékoliv budově, a úroveň znečištění vzduchu je tak velmi nízká.

Filtry zachycují bakterie, houby, holuby a většinu virů. Za účelem ochrany před přenosem nakažlivé nemoci z jedné země do jiné by se osoby s infekčními nemocemi měly vyhnout cestování.

PRO JEDNOTLIVÉ RASY

Earth pony: pro vás je to celkem jednoduché. Pohodlně se usaďte na své místo a připoutejte se. Zem pod vámi se bude mírně otřásat, ale není to nic zvláštního. Je to jakoby to vedle vás napálila Rainbow Dash do stodoly, nebo provedla Sonic Rainboom. Spíše je to jako jízda vlakem, nebo jako let v balónu. Tak se nebojte, za chvilku zase budete cválat po zemi.

Unicorn pony: vás poprosíme o jediné, žádná riskantní kouzla. A to ani ze srandy ne. Teleportace při letu vás může dostat na úplně jiné místo. Pamatujte, že když se někam chcete přesunout, tak letadlo je v ten moment už úplně někde jinde a vy se ocitnete ve vzduchu. Pak si budete jen přát, aby byl po okolí nějaký člen Wonder Bolts, aby vás zachránil. Také levitační kouzla prosím nepoužívejte. Mohou negativně ovlivnit přístroje na palubě. Zákaz kouzlení též platí při vzletu a přistání. Palubní personál vás bude informovat, až dosáhneme potřebné letové hladiny a bude možné kouzla používat. Při pohybu v kabině prosím dbejte zvýšené opatrnosti. Jste ve stísněném prostoru a váš roh může ohrožovat zdraví a nevinnost jiných poníků.

Pegas pony: „Pro vás stručně, během letu, žádné lítání. Sami víte, jak se máte ve vzduchu chovat a co vás může potkat. Let využívejte zejména pro přepravu na delší vzdálenosti. Na kratší použijte vlastních sil a neblokujte zbytečně místa v letadle. Víte kolik takový kůň v letadle vůbec zabere? A na závěr. V případě krizové situace je vaší povinností zachraňovat poníky bez křídel a bezpečně je dopravit na zem. A při doprovázení letadla nelétejte blízko motorů, obtížně se čistí. O tyhle koniny nikdo nestojí. Toť vše, budu váš čekat v cíli.“: Rainbow Dash.

Ostatní cestující: prosím vyhledejte příslušná doporučení a upozornění k vaší rase v příručkách před vámi.

Všem stvořením přejeme klidnou, Derpy nerušenou cestu.

WONDERBOLTS DOPORUČENÍ

Jistá fiktivní postava, říkejme jí třeba Jamis, by řekla: „chovejte se inteligentně“. Ale protože na zemi pobíhají různé typy poníků, některé tipy a doporučení vám řekneme konkrétně:

 

·         nepřevážejte zvířata v příručních zavazadlech

·         Pinkie party až po dosažení letové hladiny

·         nelétejte v blízkosti letadla, hrozí nebezpečí nasáti motory

·         potraviny mimo Schengenský prostor podléhají karanténě

·         žádné dovádění na křídlech letadla

·         v případě problémů použijte dveře.

·         piloti nejsou smutní, piloti se věnují letu. Nesnažte se je proto rozveselit

·         na palubě je zákaz pletení (promiň Granny Smith)

·         létání za úplňku se nedoporučuje. Je možné, že se v letadle objeví Luna

·         pokusem o převzetí kontroly nad letadlem a následným přistáním cutie mark nezískáte

·         přihrádky na zavazadla nad vámi jsou na zavazadla, proto se do nich neschovávejte

·         při přeletu do jiného časového pásma dochází ke změně času. Asi jako když Discord navštíví Ponyville

·         pokud jste se v poslední době stali alicornem, pořiďte si upevnění pro vaše křídla, pakliže plně neovládáte jejich roztažení

·         draci mají zákaz přijímání a odesílání pošty během letu

·         takže si přepněte vašeho osobního asistenta do „flight módu“

 

·         nalezení cesty k východu je bezvadná hra. Ale nezapomeňte, že ostatní poníci si chtějí také

zahrát ještě dříve, než letadlo dopadne na zem.

·         poníci trpící na Cutie pox s námi bohužel nemohou létat

·         nadměrné drahokamy rozměru "Tom" musí být přepravovaný v úložném prostoru

·         tento let je nekuřácký, ale stejně nesmíte manipulovat s ohněm, takže je to jedno

·         nepolévejte Jamise v kostýmu, nemá to rád

PRO VAŠE POHODLÍ

·         k zajištění vašeho pohodlí během letu máme na palubě kvalifikovaný personál

·         s přáními a dotazy se obracejte na naše letušky a stevardy

 

 

·         letušky disponují i špunty pro uši a roh

·         letušku přivoláte stisknutím tlačítka "obsluha"

·         letušku nepřivoláte pískáním, dupáním a ťukáním písně Helping Twilight win the crown

·         letušky nelechtejte, nemají to rády

·         více sena k jídlu dostanete na požádání

·         více sena pro podestýlku a na přespání dostanete na požádání

·         více sena také dostanete na požádání

·         a pro ostatní tu máme zásoby sena

·         alkoholické nápoje jsou podávány poníkům starších 18ti let

·         jablka jsou podávána všem bez rozdílu věku

·         toalety na palubě letadla nenajdete. Už jste viděli, že by v letadle byly toalety pro koně? Musíte to prostě vydržet

 

COPAK JE TO ZA MASKU

Byla jednou jedna maska, a ta se z nenadání objevila před poníkem. „Čím to asi bude?“ pomyslel si poník. „Že by dárek od letecké společnosti? Nebo nějaký šprým Pinkie Pie?“. Ale kdepak. Tato kouzelná maska se zjeví až když je jí zapotřebí a to v případě náhlé změny tlaku v kabině letadla.

 

 

Masku si dlouze neprohlížejte a nasaďte si ji. Čumáčkem dovnitř. A provázkem za hlavu. Prostě  jako jindy když vás chce někdo osedlat.  Po nasazení masky normálně dýchejte.

PS: Jablečná vůně není součástí dodávky vzduchu.

Masku nasaďte nejprve sobě a následně pomáhejte poníkům a bojovnicím za osobní značky. V opačném případě vám masku nasadí poník, nebo zemřete, nebo vám ji nasadí někdo jiný, než zemřete, abyste mohli jako žít, protože maska má kyslík, a ten potřebujete k životu, abyste mohli žít a neumřít, tak je dobré mít masku, abyste žili a pak pomohli jiným, aby žili a neumřeli, protože jim dáte kyslík, který potřebují, aby žili. Chci říci, nezamotejte se do kabelů.

 

Gratuluji, nyní mají oba poníci masky.

BEZPEČNOST SE ZEBROU

Hraní EQG a MLP her je během vzletu a přistávací fáze zakázáno. Nenechte se rozptylovat balónky Pinkie Pie a rozhlédněte se, kde je nejbližší nouzový východ. Použijte přední nohy a přivažte si zadní nohy. Pak si zadní nohy uvolněte, abyste si mohli připoutat i přední. Postup opakujte, dokud nebudou přední i zadní nohy připoutány.

„Toto je hříva. Hřívu máte, i když se schováváte za krabici. Nešlapte na žlutou čáru, když je nad vámi kouř. Když najdete červené světýlko, vyhráli jste“: vaše Derpy.

Pod vodou raději využijte masku se vzduchem než Pinkie Pie balónek. Nejste sea pony, takže pod vodou raději dýchat nezkoušejte. Nasaďte si a svým nejbližším masku a čekejte na další program na conu.

V případě nouzového přistání na vodní hladině vykopejte plovací vestu, důmyslně zahrabanou pod vaším sedadlem. Pospojujte, co k sobě patří, nebo použijte izolepu. Gratuluji. Nyní vypadáte naprosto příšerně a můžete skočit do vody a užívat si vodních radovánek.

Když vás let nebude dále bavit, můžete u nejbližší benzínky využít skluzavky umístěné za dveřmi s nápisem Exit.

 


Gratuluji. Nyní oficiálně nevíte co dělat a budete to s námi muset vydržet do konce letu.